Image
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

Cilj projekta "Za grad sa smiješkom" je informiranje i educiranje građana s posebnim naglaskom na 4 teme:

Sprječavanje nastanka otpada

Ključno za smanjenje negativnog utjecaja otpada na okoliš i zdravlje ljudi, ali i za postizanje ekonomskih ušteda.

Pravilno odvajanje otpada u kućanstvima

Podizanje svijesti građana o važnosti recikliranja otpada koji je preduvjet za postizanje kružnog gospodarstva, te o njihovoj ulozi u postizanju ciljeva odvojenog prikupljanja otpada i ponovnog korištenja papira, metala, plastike i stakla.

Kućno kompostiranje

Građani će se informirati o tome što je zapravo kompostiranje, kako se proizvodi kompost te kako se isti može upotrijebiti. 

Ponovna uporaba predmeta

Od velike važnosti je ponovno korištenja predmeta i produžavanja životnog vijeka proizvoda kako bi očuvali naše resurse i doprinijeli smanjenju nastanka otpada te naposljetku postigli kružno gospodarstvo. 

Posljednje vijesti

Održana druga javna tribina u sklopu projekta „Za grad sa smiješkom“

Druga javna tribina na temu održivog gospodarenja otpadom u sklopu projekta „Za grad sa smiješkom“ održana je danas u Kulturno informativnom centru Gospić 

Podijeljene slikovnice za najmlađe

U sklopu provedbe projekta „Za grad sa smješkom“ nastavljene su aktivnosti edukacije najmlađih. 

Javna tribina 26.09.2019

Dana 26.09.2019. provesti će se druga javna tribina za građane na temu održivog gospodarenja otpadom u prostorima Kulturno informativnog Centra Gospić.

Igrokaz za djecu

U sklopu Projekta "Za grad sa smiješkom" održana su četiri igrokaza za djecu nižih razreda imena "Grad koji blista".

U četvrtak, 9.5. održana je treća radionica za djecu u sklopu projekta "Za grad sa smiješkom" s učenicima 1. C razreda Osnovne škole dr. Jure Turića u Gospiću.

Dan iza Valentinova održana je druga radionica o gospodarenju otpadom za djecu sa učenicima 1.B. razreda Osnove školi dr. Jure Turića.