Javna tribina 11.12.2018

Javna tribina 11.12.2018

Dana 11.12.2018. provedena je prva javna tribina za građane na temu održivog gospodarenja otpadom u prostorima Kulturno informativnog Centra Gospić.

Građanima se kroz četiri teme: Zašto gospodariti otpadom, Što možemo s otpadom, Kamo s otpadom i Vrste otpada iznio sustav kružnog gospodarenja otpadom i istaknula važnost odgovornog postupanja s komunalnim otpadom. Posebni naglasak dao se na prvi najpoželjniji postupak gospodarenja otpadom – sprječavanje nastanka otpada, kao i na pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućnom kompostiranju i ponovnoj uporabi predmeta, a sve s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagalištima. U fazi javne rasprave građani su postavljali konkretna pitanja na temu gdje mogu donijeti određene vrste otpada koje nastaju u kućanstvu, te su ih zanimale informacije o primjeni nove Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom.

 

 

  • 20181211_120458
  • IMG_20181211_120037
  • IMG_20181211_120234
  • IMG_20181211_124755

Print   Email