"Za grad sa smiješkom" - Druga radionica za djecu

"Za grad sa smiješkom" - Druga radionica za djecu

Dan iza Valentinova održana je druga radionica o gospodarenju otpadom za djecu sa učenicima 1.B. razreda Osnove školi dr. Jure Turića.

Radionica za djecu

Radionica za djecu

Dana 4.12.2018. provedena je prva radionica za djecu o gospodarenju otpadom u Osnovnoj školi dr. Jure Turića 1A.

Promidžbeni materijali

Promidžbeni materijali

U svrhu promidžbe i vidljivosti projekta „Za grad sa smiješkom“ izradili su se eko olovke, majice i platnene vrećice.

Javna tribina 11.12.2018

Javna tribina 11.12.2018

Dana 11.12.2018. provedena je prva javna tribina za građane na temu održivog gospodarenja otpadom u prostorima Kulturno informativnog Centra Gospić.

Gospić

Za grad sa smiješkom

Budačka 55, 53000 Gospić, Republika Hrvatska

Telefon: +385 (0)53 572 025

Fax: +385 (0)53 574 177

grad-gospic@gs.t-com.hr

Poveznice

EU Fond

Image