Dokumentacija

 

 

Grad Gospić je donio slijedeće dokumente iz područja gospodarenja otpadom:

 

  • Plan gospodarenja otpadom Grada Gospića za razdoblje 2017. – 2022.
  • Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje
  • Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

 

Navedene dokumente možete pregledati na slijedećem linku: www.gospic.hr/plan-gospodarenja-otpadom
Print   Email