Zakonska regulativa

 

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, NN 94/13, 73/17 utvrđuju se mjere za sprječavanje ili smanjenje štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš na način smanjenja količina otpada u nastanku i/ili proizvodnji te se uređuje gospodarenje otpadom bez uporabe rizičnih postupaka po ljudsko zdravlje i okoliš, uz korištenje vrijednih svojstava otpada. Sustav gospodarenja otpadom uključuje:

 


Podzakonski propisi detaljnije obrađuju gospodarenje određene vrste otpada.
Popis svih važećih propisa iz područja održivog gospodarenja otpadom možete pronaći na: https://www.mzoip.hr/hr/otpad/propisi-i-medunarodni-ugovori.html