Promidžbeni materijali

Promidžbeni materijali

U svrhu promidžbe i vidljivosti projekta „Za grad sa smiješkom“ izradili su se eko olovke, majice i platnene vrećice.

Promidžbeni materijali dijelit će se građanima u sklopu javnih tribina.