Hijerarhija gospodarenja otpadom

 

Zakon o održivom gospodarenju otpadom, NN 94/13, 73/17 propisao je red prvenstva gospodarenja otpadom. Prvi i najpoželjniji način postupanja s otpadom je smanjenje količine otpada kojeg svakodnevno proizvodimo jer tako možemo smanjiti i njegov štetan utjecaj na okoliš, ali i uštedjeti!

 

 

 
Sprječavanje nastanka otpada

 

Primjeri prvog i najpoželjnijeg načina postupanja s otpadom:

 

- obratimo pažnju na ambalažu – birajmo veća pakiranja umjesto više manjih

- koristimo vrećice za višekratnu uporabu umjesto plastičnih vrećica

- razmislimo je li nam neka stvar koju ćemo koristiti samo jednom zaista potrebna

- ne bacajmo hranu - kupujmo namirnice planski i onoliko koliko nam stvarno treba

- pijmo vodu iz slavine

 

 

Ponovna uporaba

 

Primjeri drugog načina postupanja s otpadom – ponovna uporaba:

 

- ukoliko nam neki predmet ne treba, ne bacajmo ga već razmislimo kako ga možemo ponovo upotrijebiti

- staru odjeću prekrojimo, od nje izradimo ukrasne predmete, ili je poklonimo

- neispravne uređaje pokušajmo popraviti prije nego što ih odložimo kao otpad

- od iskorištene ambalaže napravimo kreativne igračke

- posudimo alat koji će nam trebati samo jednom umjesto da kupujemo novi

 

 

Recikliranje

 

Recikliranje je svaki postupak oporabe, uključujući ponovnu preradu organskog materijala, kojim se otpadni materijali prerađuju u proizvode, materijale ili tvari za izvornu ili drugu svrhu osim uporabe otpada u energetske svrhe, odnosno prerade u materijal koji se koristi kao gorivo ili materijal za zatrpavanje.

Recikliranjem štedimo skupe sirovine i energiju, ali i čuvamo okoliš te omogućujemo otvaranje radnih mjesta u postrojenjima za preradu otpada.

Primjeri sudjelovanju u sustavu recikliranja:

- povrat ambalaže

- odvojeno odlaganje starog papira, stakla, plastike i metala

 

 

Oporaba

 

Oporaba otpada je svaki postupak čiji je glavni rezultat uporaba otpada u korisne svrhe kada otpad zamjenjuje druge materijale koje bi inače trebalo uporabiti za tu svrhu ili otpad koji se priprema kako bi ispunio tu svrhu, u tvornici ili u širem gospodarskom smislu. U Dodatku II. Zakona o održivom gospodarenju otpadom sadržan je popis postupaka oporabe koji ne isključuje druge moguće postupke oporabe.

Drugi postupci oporabe:

- mehaničko – biološka obrada otpada kojom nastaje gorivo iz otpada

- suspaljivanje

- energane

- spalionice

 

 

Odlaganje

 

Odlaganje je posljednji i najmanje poželjan korak u redu prvenstva postupanja s otpadom - a ipak se uglavnom tako postupa s njim.

Odlaganjem otpada svoj novac doslovno - bacamo u smeće. Zato učinimo sve kako bi ovakvo postupanje s otpadom zamijenili gospodarenjem otpadom.