Naziv projekta:

ZA GRAD SA SMIJEŠKOM

 

Nositelj projekta:

Grad Gospić


Područje provedbe:

grad Gospić


Razdoblje provedbe:

18. svibnja 2018. godine - 18. siječnja 2020. godine (20 mjeseci)

 

Ukupna vrijednost projekta:

532.352,48 HRK


Iznos koji sufinancira EU (84,99%):

452.499,60 HRK


Iznos koji sufinancira Grad Gospić (15,01%):

79.852,88 HRK

 

Opći cilj projekta:

doprinijeti povećanoj stopi odvojenog prikupljanja otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

 

Specifični cilj projekta:

informiranje i educiranje građana s posebnim naglaskom na 4 teme:

 

Svrha projekta: 

Izgradnja svijesti građana na području Grada Gospića o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilnom odvajanju otpada u kućanstvima, kućnom kompostiranju i ponovnoj upotrebi predmeta, s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

  

Kontakt korisnika:

Grad Gospić
Budačka 55
53 000 Gospić
Telefon: 053/572-025
Web: www.gospic.hr

 

 

Više informacija o EU fondovima možete pronaći na:
www.strukturnifondovi.hr