Održana druga javna tribina u sklopu projekta „Za grad sa smiješkom“

Održana druga javna tribina u sklopu projekta „Za grad sa smiješkom“

Druga javna tribina na temu održivog gospodarenja otpadom u sklopu projekta „Za grad sa smiješkom“ održana je danas u Kulturno informativnom centru Gospić 

 
Predavanje na tribini održali su predstavnici tvrtke Alfa atest d.o.o. koji su provoditelji informativno edukativnih aktivnosti u sklopu ovog projekta.

Teme tribine bile su: Otpad i njegov utjecaj na okolišPrimjeri dobre prakse u gospodarenju otpadom i Kompostiranje te su svi zainteresirani sudionici saznali praktične informacije vezane za postupke kojima mogu umanjiti količinu otpada u svom kućanstvu. Nakon predavanja povela se konstruktivna rasprava.

 

Cilj projekta je informirati i educirati cjelokupno stanovništvo grada Gospića o održivom gospodarenju otpadom kroz provedbu jedanaest aktivnosti iz Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Osim današnje tribine, u sklopu projekta se provode sljedeće aktivnosti:  Letci o održivom gospodarenju otpadom; Vodiči o održivom gospodarenju otpadom; Plakati o održivom gospodarenju otpadom; Radijski edukativno-promotivni spotovi posvećeni gospodarenju otpadom; Uspostavljanje mrežne stranice o gospodarenju otpadom; Radionice za djecu; Kostimirani igrokazi i predstave za predškolsku djecu na temu održivog gospodarenja otpadom; Edukativne slikovnice i/ili bojanke za djecu; Banneri za objavu na internetskim portalima; Letci za strane turiste sa uputama za odgovorno postupanje otpadom.

 

Ukupna vrijednost spomenutog projekta je 532.352,48 kuna od čega se iz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. sufinancira 85% ukupno prihvatljivih troškova.

 

  • DSCN4217
  • DSCN4228
  • DSCN4257
  • IMG_20190926_102453
  • IMG_20190926_102512
  • IMG_20190926_102523

 


Print   Email